Rainbow page separator

V Novém Městě plánují sociální podnik, chtějí založit prádelnu

Středa, 23. března 2022

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Sociální podnik, kde najdou práci zdravotně znevýhodnění zaměstnanci trpící fyzickým, mentálním či kombinovaným postižením, plánuje založit novoměstská radnice jako novou společnost města. Plánovaný sociální podnik s přiléhavým názvem PeruTě se má zaměřit na posky[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tování služeb v oblasti čištění a praní textilu a oděvů. Aktuálně se k [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to počinu měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to snaží získat dotaci ministerstva práce a sociálních věcí.
Sociální podnik umožňuje zaměstnávat zdravotně znevýhodněné osoby, které o práci mají zájem, nicméně na běžném pracovním trhu mají kvůli svému handicapu jen minimální šanci na úspěch. V sociálním podniku je možné zdravotně limi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovaným zaměstnancům zajistit odpovídající pracovní podmínky, jako je například úprava prostředí či délky úvazků podle jejich individuálních potřeb, aby byli schopni dosáhnout vysoké kvality odvedené práce. V té[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to souvislosti se taktéž využívá spolupráce se subjekty zajišťujícími sociální či pracovní rehabilitaci, aby si noví zaměstnanci upevnili pracovní a sociální návyky.