Rainbow page separator

V Novém Městě připravují podzimní setkání padesátníků

Sobota, 14. Červenec 2018

Náměstí v Novém Městě na Moravě

Nové Město na Moravě / Tradiční setkání rodáků a přátel Nového Města na Moravě – padesátníků – opět připravuje kulturní a společenská komise rady města. Uskuteční se v kulturním domě poslední zářijovou sobotu, tedy 29. září.
Na akci jsou zváni všichni letošní padesátníci, což znamená nejenom lidé, kteří se v Novém Městě na Moravě v roce 1968 narodili, někdy tam studovali nebo ve městě dnes žijí a pracují, ale rovněž ti, již mají k Novému Městu nějaký blízký vztah. Zájemci o účast na podzimním novoměstském setkání osob, které v letošním roce dosáhnou padesáti let věku, se mohou hlásit na telefonním čísle 566 598 425, případně prostřednictvím e-mailu rita.skalnikova@meu.nmnm.cz.