Rainbow page separator

V Novém Městě se poplatek za odpady zvýší jen pro rekreanty

Úterý, 20. Prosinec 2016

Třídění odpadu

Nové Město na Moravě / Z 500 na 690 korun se nově zvyšuje platba za odpady pro rekreanty, a to za rekreační objekt a rok. Pro obyvatele Nového Města bude i v příštím roce poplatek stejný, tedy 480 korun na osobu. Je splatný nejpozději do konce příslušného roku, buď jednorázově, anebo ve dvanácti splátkách. Poplatek za rekreační objekt je nutné splatit jednorázově do 30. června. Včas nezaplacené pohledávky budou po první upomínce zdvojnásobeny.
Za předpokladu, že se v roce 2017 podaří v Novém Městě snížit množství nevytříděných odpadů ukládaných na skládku komunálního odpadu o pět procent, radnice pro další období předpokládá snížení poplatku. Nové Město sběr, třídění a likvidaci odpadu každoročně dotuje částkou ve výši přibližně 2,5 milionu korun. V rámci další možné úspory radnice lidem nabízí náhradu svozové známky zajišťující vývoz popelnice každý týden jednorázovými známkami. Majitel nádoby si ji pak může nechat vyvézt pouze v případě, že je zaplněná alespoň z poloviny.