Rainbow page separator

V Novém Městě vyhlásili dotační programy a výzvy pro rok 2016

Úterý, 15. Září 2015

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Výzvy a dotační programy na příští rok vyhlásila novoměstská radnice. Finanční částky pro ně bude schvalovat zastupitelstvo na svém zasedání 21. září. Formuláře žádostí a některých příloh budou k dispozici na webu města nejdéle do dvou týdnů, přičemž žádosti je možné odevzdat v podatelně úřadu od 8. října do 9. listopadu.
Co se týče výzev, bude se jednat o individuální žádosti o podporu aktivit neziskových organizací, výzvu k podpoře aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy pro organizace nad 150 členů a výzvu na podporu mimořádných počinů.
Dotační programy na rok 2016 se týkají oblasti sportu, konkrétně zkvalitnění sportovišť a sportování jako takového, v oblasti kultury se jedná o program Novoměstská kultura 2016. V sociální oblasti jde o dotační program na pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci.