Rainbow page separator

V Novém Městě zprovozní další „oranžový“ přechod pro chodce

Pondělí, 7. března 2022

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Další „oranžový“ přechod pro chodce hodlá v Novém Městě slavnostně otevřít tamní radnice. Bude [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to ve středu 9. března v půl jedenácté dopoledne a půjde o přechod v ulici Spor[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovní u novoměstského kulturního domu. Osvětlení tamní „zebry“ bylo spolufinancováno z Nadace ČEZ v rámci gran[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tového programu Oranžový přechod 2021. Celkové finanční náklady na realizaci úprav byly vyčísleny na 240 tisíc korun, přičemž Nadace ČEZ přispěla 120 tisíci a měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to zaplatilo zbytek.
Nasvícené „oranžové“ přechody byly v minulých letech v Novém Městě zprovozněny i jinde. Například v roce 2020 šlo o přechod v ulici Maršovská u železničního přejezdu a osvětlení bylo spolufinancováno z Nadace ČEZ v rámci gran[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tového programu Oranžový přechod 2019. Celkové náklady se pohybovaly ve výši 304 tisíc korun, z [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toho grant činil 120 tisíc korun. V roce 2017 pak šlo o stejně vysoký gran[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tový příspěvek na vylepšení přechodu ve Žďárské ulici naproti hlavnímu vchodu do nemocnice. Podobným způsobem byla ke konci roku 2015 zvýšena bezpečnost chodců na frekven[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovaném přechodu naproti papírnictví ve Žďárské ulici.