Rainbow page separator

V obci se změnil kanalizační systém

Čtvrtek, 23. Leden 2014

Polnička / Čistička odpadních vod v lokalitě Za Humny byla odpojena, přičemž splašky byly odvedeny, aby došlo k jejich tlakování na přípojné místo v místní části Žďáru nad Sázavou Stržanov. Stávající čistička, která měla problémy s funkčností, byla za osmdesát tisíc korun odprodána. Druhá čistička, jež disponuje větším objemem, bude odpojena během tohoto měsíce.
V souvislosti se změnou kanalizačního systému v Polničce dojde letos k testování ceny stočného, protože za současného stavu při přečerpávání splašků do žďárské kanalizace nelze vyčíslit přesné náklady. Zatím je předávání splaškové vody stanoveno na 20 korun za kubík plus tři koruny za kubík za čerpání. Počítá se s částečným dotováním nákladů z rozpočtu obce.
Cena vodného se letos v Polničce zvýšila o dvě koruny za kubík. Došlo k tomu kvůli snížené rezervě pro obnovu vodního hospodářství, protože z vodného vybraného v loňském roce mohlo být převedeno už jen necelých dvě stě tisíc korun.