Rainbow page separator

V objektu polikliniky vznikají prostory pro zubařskou ordinaci

Úterý, 15. srpna 2023

Žďár nad Sázavou / Podle harmonogramu probíhá přestavba čekárny angiologie ve druhém patře žďárské polikliniky na budoucí stomatologickou ambulanci. Stavební práce na přípravě prostorů pro zřízení zubařské ordinace byly vyčísleny na zhruba osm set tisíc korun. Žďárská radnice místo chystá v souvislosti s programem na získávání mladých stomatologů a rovněž skutečnosti, že další zubaři se přiblížili důchodovému věku. Nová zubařka by měla nastoupit od příštího roku. Žďár se prostřednictvím dotací snaží mladé zubaře získávat již pátým rokem, letošní program podpory pro stomatology do 40 let věku zahrnuje 800 tisíc korun, přičemž je možné po 400 tisících podpořit dva nové lékaře. Od roku 2019 se takto podařilo získat čtyři stomatology, kteří ve Žďáře převzali část klientely po zubařích, již odešli do penze. K získání podpory je třeba otevření ordinace, a to buď nové, anebo převzetím stávající praxe, smlouvy se zdravotními pojišťovnami či přijetí 1500 pacientů s trvalým bydlištěm ve Žďáře nebo jeho osadách do tří let od zahájení činnosti. Zubaři rovněž mohou čerpat až milionovou bezúročnou půjčku na vybavení ordinace.