Rainbow page separator

V parku na Klafaru se počítá také s možností vzniku bistra

Středa, 9. srpna 2023

Žďár nad Sázavou / Zakomponování přípravy pro výhledové vybudování kavárny či bistra do projektu výstavby parku ve čtvrti Klafar schválili žďárští radní. Ještě než dojde na vlastní vybudování městského multifunkčního parku, bude na místě srovnána zemina, jež byla do lokality navezena z rekonstrukčních prací na rybníku Velký Posměch v průmyslové zóně, aby  následně posloužila jako základ při modelaci terénu. Současně při pracích vyčíslených na dva a půl milionu korun dojde k úpravě stávajících melioračních a domovních větracích šachet, aby po zahrnutí zeminou vyhovovaly platným  normám. Městský park naplánovaný podél Sázavské ulice od křižovatky po vjezd do Hrnčířské ulice má vznikat po etapách, což souvisí s finančními možnostmi radnice i případné dotační podpory. Nový park v rozvíjející se obytné čtvrti zahrne veřejnou zeleň, cestní síť, cyklostezku, vodní prvky, hřiště s mobiliářem či již zmíněné bistro.