Rainbow page separator

V parku se pracuje na zokruhování stezky pro cyklisty a pěší

Neděle, 28. Duben 2019

Žďár nad Sázavou / Stavební práce na dokončení zokruhování již dříve vybudované stezky pro cyklisty a pěší aktuálně probíhají v parku Farská humna. Kromě nového úseku cesty dojde i na osazení veřejného osvětlení a terénní uspořádání. Počítáno je rovněž s úpravou lidmi vyšlapané zkratky dosud provizorně zpevněné kamennými bloky a taktéž další výsadbou veřejné zeleně. Stavební práce s nákladem dva miliony korun, jejichž investorem je žďárská radnice, budou dokončeny v červnu.
Ve Farských humnech se mimo to začátkem května počítá s instalací dřevěného mobilního mola u Sázavy, což je projekt spolku Žijeme Žďárem podpořený grantem Nadace Proměny Karla Komárka, a později i lávky přes řeku pro pěší a cyklisty včetně spojovacího úseku cyklostezky. Naposledy jmenovaný počin je jednou z pěti částí projektu rozvoje cyklodopravy ve Žďáře, na niž získala žďárská radnice příslib evropské dotace.