park, zeleň, lavičky
Rainbow page separator

V parku u Ivana přibudou nové stromy i lavičky

Sobota, 20. Prosinec 2014

Zeleň

Žďár nad Sázavou / Revitalizace čeká v příštím roce městský park u Ivana. Do jeho obnovy je zahrnuta výsadba nových stromů a keřů, ale i kácení některých starých a nemocných dřevin a také založení nových trávníků. Kromě úpravy zeleně v parku rovněž přibudou nové odpadkové koše, zpevněné komunikace či lavičky.
Úprava parku u Ivana se uskuteční ve spojitosti s projektem pasportizace zeleně v majetku města, který si vyžádá přibližně sedm milionů korun. Jedná se o 119 hektarů plochy. Žďárská radnice v rámci projektu využije dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, část nákladů uhradí z vlastních prostředků.
Základem pasportizace zeleně je její lokalizace a soupis včetně vyjasnění majetkoprávních vztahů. Součástí je i výkaz výměr a zhodnocení kvality zelených ploch. Pasport zeleně následně poslouží jako podklad pro ocenění majetku, plánování, zadávání údržby i rekonstrukci městských zelených ploch.