odpad, třídění
Rainbow page separator

V Polničce zahájili osvětu k třídění odpadů

Pátek, 13. Červen 2014

Polnička / Současně s volebními lístky do europarlamentu byly před nedávnem obyvatelům Polničky do jejich poštovních schránek doručeny informační letáčky s názvem Odpady – kam s nimi, jak správně třídit a všechno, co s tím souvisí. Vedení obce chce pomocí letáků apelovat na obyvatele polničských domácností, aby přispěli k větší efektivitě v třídění komunálního odpadu. Zároveň se má zlepšit i přirozená kázeň v třídění odpadu s tím, že jednotlivé nádoby pro tříděný odpad rozmístěné po obci budou plněny výhradně tím, pro co jsou určeny.
„Na paměti musíme mít zásadní problém, a to že připravovaná zákonná legislativa v odpadovém hospodářství již nepočítá se skládkováním komunálního odpadu po roce 2025. Odpad z domácností se, ať chceme či nechceme, musíme naučit vytřídit a ten zbytek bude končit zřejmě ve spalovnách. Tak ať je ho tam co nejméně,“ uvedl místostarosta Polničky Luboš Zeman.