Rainbow page separator

V příštím roce může Žďár žádat na památku UNESCO půl milionu

Středa, 6. Prosinec 2017

Zelená hora

Žďár nad Sázavou / O dvě stě tisíc korun více, tedy celkem o půl milionu, může od příštího roku žádat Žďár od Kraje Vysočina na výdaje spojené s péčí o památku UNESCO, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. „Dotaci jsme s ohledem na opakovanou žádost měst a s obezřetným přihlédnutím k vývoji krajského rozpočtu navýšili s platností od roku 2018. Městům pomůžeme s financováním obnovy značení, ochrany, zachování a prezentací památek UNESCO,“ vyjádřila se náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Fischerová.
Žádost o dotaci s konkrétním účelem využití musí Žďár nad Sázavou, Telč a Třebíč, na jejichž území se ojedinělé památky nacházejí, předložit Kraji Vysočina nejpozději do 28. února. Celkem je kraj připraven z rozpočtu uvolnit za tímto účelem až 1,5 milionu korun.
V minulosti se podařilo městům na území Vysočiny s památkami UNESCO za pomoci krajské podpory vydat či aktualizovat tiskové materiály, upravit osvětlení přístupových cest nebo posílit propagaci památek. Od roku 2003, kdy kraj tato města začal podporovat, na ně zatím vydal více než dvacet milionů korun.