Rainbow page separator

V prosinci dojde k malým změnám v MHD, k velkým až v červenci

Pátek, 25. Listopad 2016

Žďár nad Sázavou / Se změnami jízdních řádů městské hromadné dopravy počítají od 11. prosince ve Žďáře. Týkají se zejména přepravy zaměstnanců do firmy Tokoz, aby lépe stihli začátek pracovní doby, a rovněž zlepšení dostupnosti hřbitova na Zelené hoře. Nadcházející menší úpravy budou navazovat na změnu ve vedení, značení i časování linek MHD, k čemuž dojde od července příštího roku. S tím je spojeno i zavedení městské hromadné dopravy do čtvrti Klafar.
Plánovaných změnám v MHD předcházelo veřejné šetření mezi obyvateli Žďáru, na základě jehož výsledků odborníci navrhli optimální složení a trasování autobusových linek. Z průzkumu například vyplynulo, že největší přepravní potenciál je mezi nádražím a průmyslovou zónou, dále mezi nádražím a Klafarem či nádražím a Libušínem, respektive mezi zastávkou u Žďasu a Libušínem či Stalingradem. Mezi nejméně využívané zdroje nebo cíle cest patří Dagmarky, Pilská nádrž a Nádražní ulice.