Rainbow page separator

V průběhu dubna se ve žďárských ulicích uskuteční jarní úklid

Neděle, 17. března 2024

 Žďár nad Sázavou / V době od 2. do 30. dubna ve Žďáře proběhne každoroční jarní úklid města. V tomto termínu proběhne blokové čištění ulic, přičemž konkrétní lokality, kde bude nutné v určitou dobu přeparkovat automobily, budou v předstihu označeny přenosnými značkami. Cena za odtah letos činí 1815 korun, při vrácení auta na místo 3630 korun a při nevyzvednutí vozidla se navíc za každý den úschovy platí stokoruna.  Mobilní svoz nebezpečného odpadu se v rámci jarního úklidu uskuteční mezi 11. a 13. dubnem. Při něm je možné na jednotlivých stanovištích pracovníkům svozové firmy odevzdat odpady s nebezpečnými vlastnosti - kupříkladu rádia, televizory, ledničky, nádoby od barev, laků a ředidel, vysloužilé zářivky, monočlánky, akumulátory a další obaly znečištěné škodlivinami. Jindy je nebezpečné i další odpady možné odložit ve sběrném dvoře v Jihlavské ulici, a to od pondělí do pátku od 6 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin. Kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně lidé najdou na obvyklých stanovištích mezi 15. až 26. dubnem a v týdenních intervalech se od začátku dubna začnou opět vyvážet biopopelnice.