Rainbow page separator

V Purkyňově ulici vybudují patnáct nových parkovacích míst

Úterý, 11. května 2021

Na dostavbu zálivu pro autobusy chce radnice získat dotaci

Žďár nad Sázavou / Dvě nová parkoviště pro osobní automobily vzniknou v následujících měsících ve žďárské Purkyňově ulici. První parkovací plocha zahrne osm míst pro šikmé stání, kdy jedno bude na základě vyhlášky zabezpečující bezbariérové užívání staveb vyhrazeno pro invalidy, a druhá sedm, taktéž šikmých míst.
V současně době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Na základě projektové dokumentace je zakázka předběžně vyčíslena na 955 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. Při hodnocení nabídek bude co do kritérií dominovat cena za provedení stavebních prací, a to z osmdesáti procent, zbývajících dvacet procent zahrne záruka vztahující se na odvedenou práci.

ilustrační foto