Rainbow page separator

V Purkyňově ulici začnou se stavbou dvou parkovacích ploch

Pondělí, 31. května 2021

Na dostavbu zálivu pro autobusy chce radnice získat dotaci

Žďár nad Sázavou / Celkem patnáct nových parkovacích míst přibude v ulici Purkyňova ve Žďáře nad Sázavou 2 – v minulých dnech bylo předáno staveniště zhotovitelné firmě. Projekt snažící se řešit dlouhodobý nedostatek míst k parkování v dotčené lokalitě byl na základě projektové dokumentace předběžně vyčíslen na 955 tisíc korun bez DPH, přičemž městu se prostřednictvím soutěže, které se zúčastnily čtyři subjekty, podařilo vysoutěžit cenu stavebních prací ve výši 698 tisíc korun bez DPH. Při hodnocení nabídek dominovala cena za provedení zakázky, a to z osmdesáti procent, zbývajících dvacet procent zahrnula záruka vztahující se na odvedenou práci.
Nová parkovací stání pro osobní automobily v Purkyňově ulici budou ve dvou úsecích – první plocha zahrne osm míst pro šikmé stání, kdy jedno bude na základě vyhlášky zabezpečující bezbariérové užívání staveb vyhrazeno pro invalidy, a druhá sedm, taktéž šikmých stání.

ilustrační foto