Rainbow page separator

V rámci obnovy zeleně ve Žďáře vysadili téměř tisícovku dřevi

Pátek, 7. Prosinec 2018

Žďár nad Sázavou / Celkem 623 stromů a 351 keřů bylo letos zasazeno v rámci revitalizace žďárské zeleně v šesti částech města. Nejvíce bylo vysazeno listnatých stromů, především těch pomalu rostoucích, které se dožívají vysokého věku – například buky, duby a lípy. Tyto stromy doplnily zčásti jehličnany a okrasné dřeviny, mezi nimiž jsou okrasné třešně, jabloně, jeřáby a stromovité magnólie.
První etapa revitalizace veřejné zeleně byla vyčíslena na 7,3 milionu korun a město na ni získalo dotací ve výši 4,1 milionu. Akce zahrnula okolí hřbitova v Jamské ulici a Horního rybníka, hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice, část čtvrti Vodojem, park u školy v Palachově ulici a sídliště v ulicích Haškova a Chelčického, chodník od nádraží ke ŽĎASu a přístup k firmě od ulice Strojírenská a rovněž sídliště podél ulice Neumannova. Aktuálně žďárští radní schválili vyčlenění maximálně 395 tisíc korun bez DPH na pořízení přípravné studie a projektu na obnovu žďárských stromořadí.