Rainbow page separator

V roce 2016 kriminalita na Žďársku o něco poklesla

Neděle, 19. Únor 2017

Policie České republiky

Žďársko / K celkem 1033 trestným činům došlo loni ve žďárském okrese, z toho 58,47% se podařilo objasnit. O rok dříve šlo o 1191 trestným činů, policisté jich objasnili 59,51%. „V roce 2016 bylo trestně stíháno 658 osob. Z tohoto počtu bylo 332 recidivistů, 95 žen a 31 osob mladších 18 let věku. U 133 trestných činů policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Osoby mladší 18 let věku spáchaly 33 trestných činů,“ vyjmenoval vrchní inspektor oddělení tisku a prevence krajského policejního ředitelství David Linhart.
Loni došlo na Žďársku ke stovce násilných trestných činů, z nichž kriminalisté objasnili 83%. V 35 případech čin spáchal recidivista. Došlo rovněž k 435 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich podařilo 33,33%. Ve 116 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 234 případech o krádeže prosté a 85 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy.
V roce 2016 se rovněž událo 153 hospodářských trestných činů, objasnit se jich podařilo 60,78%. Nejčastěji šlo o úvěrové podvody, neoprávněné držení platebního prostředku a podvody.
Ze 334 trestných činů zařazených do zbývající trestné činnosti bylo objasněno 82,63%. „Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, loni prověřovali kriminalisté 32 trestných činů na úseku drog. Kriminalisté se zaměřují zejména na odhalování varen pervitinu, distributory drog, pěstování konopí i šíření toxikománie,“ dodal Linhart.