Rainbow page separator

V Sázavě připraví další stavební pozemky

Úterý, 22. března 2016

Sázava / Jako nejvhodnější místo k přípravě dalších pozemků pro individuální rodinnou výstavbu se sázavským zastupitelům jeví lokalita Pod Pahýblem. Ve třech etapách by tam mohlo být připraveno celkem třiatřicet parcel.
„Území nad starou tratí Pod Pahýblem bylo vybráno především proto, že je to poslední plocha, která je asi ze dvou třetin ve vlastnictví obce, a pak také kvůli jednoduššímu napojení na splaškovou kanalizaci. Kanalizace na čistírnu odpadních vod bude gravitační, kdežto v ostatních plochách vymezených územním plánem pro bytovou zástavbu již bude s největší pravděpodobností nutné budovat čerpací stanice,“ přiblížil starosta Sázavy František Ledvinka.
Aktuálně probíhá předprojektová příprava a zpracování územní studie. Výstavba je plánována ve třech etapách. „První a druhá etapa budou situovány na obecní pozemky a budou obsahovat vždy deset stavebních parcel o výměře asi tisíc metrů čtverečních. Třetí etapa by už byla na pozemcích soukromých a obsahovala by třináct parcel,“ uvedl starosta s tím, že třetí etapě musí předcházet dohoda s vlastníky pozemků – pokud k ní nedojde, domy se stavět moci nebudou.
Projekt pro územní řízení má být vypracován ještě letos, Sázava na něj v rozpočtu vyčlenila sto tisíc korun. Předpoklad zahájení budování inženýrských sítí je v příštím, případně přespříštím roce.