Rainbow page separator

V souvislosti s obchvatem kompletují ve Veselí dokumentaci

Neděle, 23. Duben 2017

Nové Veselí, letecká fotografie

Nové Veselí / Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí i smlouvy o budoucích kupních smlouvách či souhlasy vlastníků pozemků jsou připraveny v souvislosti s chystaným obchvatem Nového Veselí. „Projektant již podal žádost na vyjmutí pozemků ze zemědělského a půdního fondu a v průběhu dubna bude podána stavebnímu úřadu žádost na vydání územního rozhodnutí. Po vydání rozhodnutí bude Krajem Vysočina, budoucím investorem stavby, provedeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a následně požádáno o stavební povolení,“ popsal následující administrativní kroky starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.
Kdy přesně ale dojde na vlastní realizaci obchvatu, zatím není zřejmé. O vybudování obchvatu městyse, v němž rušná silnice mezi Žďárem a Jihlavou vede asi na třinácti stech metrech jeho středem, přičemž v tomto úseku je také několik nepřehledných zatáček, se Nové Veselí snaží dlouhá léta. V okolí už v minulých letech frekventovaná krajská silnice mezi Žďárem a Jihlavou obešla Bohdalov a Jamné.