Rainbow page separator

V zámku výstavou připomenou postavení šlechty za okupace

Sobota, 21. Březen 2015

Ve znamení tří deklarací

Žďár nad Sázavou / Unikátní výstava bude od 27. března do konce května k vidění ve žďárském zámku rodiny Kinských. Nese název Ve znamení tří deklarací… s podtitulem Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu a byla připravena ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Putovní výstava se od října 2014 už postupně představila veřejnosti v Novoměstské radnici v Praze a v zámcích Loučeň a Pardubice. Skládá se z 27 panelů a audiovizuální části.

Výstava přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou nejsou ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Autory projektu jsou historikové z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra. „Jsme rádi, že můžeme návštěvníkům představit tuto zajímavou a úspěšnou výstavu, která mapuje důležité období české historie. Věřím, že každá země by měla pochopit svou minulost, aby mohla úspěšně vytvářet svou budoucnost. Právě tato výstava to umožňuje tím, že ukáže příklady a příběhy konkrétních aktérů historických událostí,“ uvedl Constantin Kinský.

Součástí výstavy je i audiovizuální část tvořená videodokumentem, který vznikl ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Post Bellum. Návštěvníkům nabídne vyprávění potomků protagonistů deklarací z konce 30. let o osudech jejich rodin během 20. století.