Rainbow page separator

V září se bude hovořit o návrzích do participativního rozpočtu

Čtvrtek, 29. června 2017

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Další setkání zástupců žďárské radnice s obyvateli města se uskuteční až po prázdninách, konkrétně v úterý 5. září v 17 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva.
Zářijové setkání se bude týkat participativního rozpočtu pro rok 2018 a prezentace podaných návrhů. Ty mohou lidé podávat do konce června.
Žďár do participativního rozpočtu, kam obyvatelé posílají své návrhy, co by se ve městě do stanovené finanční částky dalo vylepšit, a veřejnost pak o nich hlasuje, hodlá v roce 2018 vyčlenit 600 tisíc korun. Stejně tomu je v letošním roce, změní se však výše finanční podpory na realizaci jednoho projektu. Zatímco letos je to 150 tisíc korun, příští rok půjde o 300 tisíc.
V letošním pilotním ročníku participativního rozpočtu lidé vybrali čtyři projekty, které se v průběhu roku dočkají realizace. Jedná se o vstup do úvozu na Klafaru s připomínkou prvního osídlení Žďáru, úpravu terénu ve Farských humnech, oplocení volnočasového areálu pro děti a mládež ve Farských humnech a obnovu vodního prvku v atriu za náměstím.