Rainbow page separator

V září se bude jednat o možnostech pokračování úprav hřiště

Pondělí, 6. Srpen 2018

Žďár nad Sázavou / Jak dál postupovat ve věci někdejšího hřiště v Kavánově ulici ve čtvrti Vodojem, kde město začalo s úpravami, ale nyní práce stojí, se bude projednávat při veřejné schůzce zástupců města s tamními obyvateli. Dojde k ní 20. září přímo na místě.
„Rádi bychom prodiskutovali možnosti využití této plochy, následnou úpravu. Termín schůzky je naplánován na 20. září na 16 hodin na místě samém za účasti místostarosty Žďáru a městského architekta,“ uvedla komunitní koordinátorka žďárské radnice Radka Remarová.
S přípravnými pracemi na obnově hřiště, které byly s obyvateli dohodnuty již loni, se začalo na jaře, počítalo se s mlatovým povrchem a dojít mělo i na výměnu oplocení. Protože však nebyl udělen souhlas všech vlastníků dotčených sousedních pozemků, přípravné práce byly pozastaveny a v letošním roce se už s jejich pokračováním nepočítá. Na místě tak ale zůstávají díry pro základy plotu, hromady vykopané hlíny a další stavební materiál, což se tamním obyvatelům nezamlouvá.