Rainbow page separator

V září se bude ve Žďáře tančit při prvním swingovém festivalu

Čtvrtek, 29. července 2021

Žďár nad Sázavou / První swingový festival na Vysočině se ve dnech 17. až 19. září uskuteční ve Žďáře. Akce s názvem Swing pod Zelenou horou se odehraje v barokních pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách žďárského zámku. Do města přijedou profesionální lek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři Jana Měchurová a Štěpán Jordánek, kteří v sobotu 18. září postupně povedou devadesátiminu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové lekce pro začátečníky, pokročilé i zkušené swingaře. Den vyvrcholí večerní tančírnou s mezi swingaři známou kapelou AppenDixie.
Organizá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři festivalu poté chtějí se swingem ve městě pokračovat. Plánují další menší workshopy s následnou tančírnou v některé ze žďárských kaváren, takže pokud lidi swing zaujme, dostanou možnost v něm ve městě pokračovat. „Je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost začít v postcovidové době něco nového, poznat nové lidi nebo oživit vztah, který mohl v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to náročné době trochu stagnovat,“ vyjádřil se za organizá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory Jan Šedo.
Podrobné informace včetně programu festivalu jsou na webu www.swinguzdar.cz i na facebooku. Akci podpořila rovněž žďárská radnice prostřednictvím dotačního programu Kultura 2021.