Rainbow page separator

Vánoční osvětlení bude v Polničce spuštěno v neděli

Úterý, 3. Prosinec 2013

Polnička / Podobu letošní vánoční výzdoby odsouhlasilo vedení obce – vzhledem k omezeným finančním možnostem se nebude příliš lišit od let předešlých. Na sloupy veřejného osvětlení v centru vesnice budou nainstalovány světelné vánoční ozdoby, nové budou zakoupeny až v příštím roce.
V tamním parčíku dojde k ozdobení vánočního stromu světelným řetězem, jeho další výzdobu doplní školáci z tamní základní školy. Světelný řetěz ozdobí i budovu obecního úřadu a nasvícena letos bude i nově rekonstruovaná kaplička Anděla Strážce. Veškeré vánoční osvětlení bude zprovozněno o první adventní neděli 1. prosince.
Zástupci Polničky investovali rovněž do tradičních tištěných novoročenek, letos je ozdobí zimní motiv s pozadím žďárské Zelené hory z dílny grafika a malíře Miloše Slámy.