Rainbow page separator

Ve čtvrtém ročníku Zelených oáz uspěla i mateřinka ze Žďáru

Neděle, 17. Únor 2019

Žďár nad Sázavou / Díky grantové injekci z programu Zelené oázy bude moci žďárská mateřská škola Vláček revitalizovat část školní zahrady. „Vysázením stromů, keřů a trvalek vhodných do našich podmínek se zahrada stane ucelenějším a přirozenějším místem podněcujícím ke hře, odpočinku, pozorování, bádání a k setkávání v příjemném prostředí. Výsadba obohatí děti i ostatní uživatele zahrady o cenné zkušenosti získané zážitky chuťovými, zrakovými, čichovými i pracovními. V neposlední řadě tuto proměnu jistě uvítá i živočišná říše. Zároveň věříme, že i na kolemjdoucí bude působit estetickým dojmem,“ okomentovala vyučující Eva Turinská úspěšnou žádost školky.
Ve čtvrtém ročníku společné iniciativy Nadace Partnerství a společnosti MOL Česká republika komise vybírala z celkem 86 žádostí, uspělo jich devatenáct. Z Kraje Vysočina získal podporu jenom výše zmíněný projekt, takže do Žďáru poputuje přes sedmadvacet tisíc korun. „Letošní přihlášky byly velmi promyšlené a dobře pracují se zapojením veřejnosti, což je jeden z klíčových cílů celé výzvy – prohlubovat vztah mezi lidmi a místem, ve kterém žijí,“ doplnil ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.