Rainbow page separator

Ve Městě a okolí rozdají další kompostéry, už jich bude 870

Pondělí, 19. Duben 2021

Domácí kompostér

Nové Město na Moravě / Dalších 130 kusů kompostérů hodlá v průběhu letošního roku ve městě a v jeho místních částech rozmístit novoměstská radnice ve spolupráci s Mikroregionem Novoměstsko. Na tuto akci se jim podařilo získat příslib dotace. Nádoby jsou již zamluvené a zájemce o ně budou s termínem jejich přesného převzetí úředníci městského úřadu předem kontaktovat. V případě, že se najdou ještě další obyvatelé Nového Města a jeho osad, kteří projeví o bezplatnou výpůčku kompostéru zájem, mohou se přihlásit v odboru správy majetku města.
Od roku 2007 je zatím lidem k dispozici 740 kompostérů určených k domovnímu kompostování. Město je průběžně pořizuje v souvislosti a předcházením vzniku dalších odpadů, které by společně s ostatním nevytříděným domovním odpadem musely být za stále se zvyšující úplatu uloženy na skládce.