Rainbow page separator

Ve Městě chtějí zvýšit bezpečnost třemi okružními křižovatkami

Čtvrtek, 23. července 2020

Nové Město na Moravě / V příštím roce chtějí v Novém Městě začít budovat novou okružní křižovatku ve středu města. Ta současně vyřeší situaci na frekventovaném křížení ulic Masarykova a Soškova. Jedná se o akci související s docílením větší bezpečnosti na páteřní Masarykově ulici procházející městem, kde současně dochází k největšímu počtu dopravních nehod. První kruhový objezd by měly postupně následovat ještě další dva.
Při celkové rekonstrukci Masarykovy ulici je zatím prostřednictvím studie počítáno také s kruhovou křižovatkou na Komenského náměstí. Třetí zokruhování silnic je pak naplánováno na křižovatce ulic Masarykova a Brněnská u Billy. Tam však bude situace složitější, neboť vzhledem k tomu, že Brněnská ulice leží na státní silnici I/19, záleží na budoucím jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které je správcem komunikace.