Rainbow page separator

Ve Městě přibudou kontejnery na použitý textil

Úterý, 25. Březen 2014

Kontejner na použitý textil

Nové Město na Moravě / Nové kontejnery na použitý textil se v rámci rozšíření systému sběru a třídění odpadu do konce května objeví v některých částech Nového Města na Moravě. Dosud bylo možno odevzdat nepotřebný textil a oděvy pouze ve sběrném dvoře, případně v rámci pravidelné sbírky pořádané Diakonií Broumov.
Přímo v Novém Městě budou umístěny tři kontejnery na použité ošacení, v každé z místních částí města pak po jednom. O přesném umístění kontejnerů a pravidlech jejich používání budou obyvatelé včas informováni. Vybraný textil a oděvy budou roztříděny na oblečení dále použitelné pro charitu a věci poškozené a již nepoužitelné, které budou následně recyklovány.