Rainbow page separator

Ve Městě přidávají kontejnery, stávající jsou stále plné

Středa, 14. Srpen 2019

Nové Město na Moravě / Dalších deset 240 litrových nádob na drobný kovový odpad objednala novoměstská radnice. Budou rozmístěny po městě v místech, kde dosud nejsou k dispozici, přičemž bylo zjištěno, že ty stávající, jež začaly sloužit letos, se velmi rychle plní.
Kromě toho byly v tomto roce ve městě rozmístěny i nádoby na sběr použitých rostlinných olejů a tuků z domácností, které obyvatelé města začali rovněž vzápětí využívat. Koncem prázdnin taktéž dojde na základě smlouvy o spolupráci se společností EKO-KOM k rozmístění dalších 20 kontejnerů na papír a plast. Nádoby o objemu 1100 litrů byly již dříve pořízeny v rámci společné dotace Mikroregionu Novoměstsko z Operačního programu Životní prostředí a rozmístěny na kontejnerových stáních, kde byly popelnice dlouhodobě přeplňovány. Další je nyní doplní na ostatních místech, kde jsou kontejnery na odpad stále plné. V souvislosti se zlepšováním podmínek třídění komunálního odpadu jsou rovněž naplánována stání pro nově budované rodinné domy v lokalitě Nad Městem a u zahradnictví.