Rainbow page separator

Ve Městě projednají, které památky budou potřebovat obnovu

Pátek, 10. Červen 2016

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Veřejného projednávání programu regenerace novoměstské městské památkové zóny na léta 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025 se mohou zúčastnit obyvatelé města i další zájemci. Akce se uskuteční ve středu 15. června od 16 hodin v konferenčním salonku novoměstského kulturního domu.
Na základě programu regenerace městské památkové zóny novoměstská radnice čerpá dotace z Ministerstva kultury České republiky na obnovu místních památek. Veřejné projednání v kulturním domě bude rovněž spojeno s přednáškami odborníků týkajících se témat památková péče a obnova a údržba památek a dalších objektů v památkové zóně.