Rainbow page separator

Ve Městě se rozloučí s dlouhodobou výstavou „rezavých“ objektů

Sobota, 26. března 2022

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Rozloučení s prvním ročníkem sochařské přehlídky nazvané Sochy pod novoměstskou oblohou se uskuteční ve čtvrtek 31. března v 19 hodin u objektu výtvarníka Čestmíra Sušky Velký ubrus před budovou Horáckého muzea. Jeho kovové skulptury s vyřezávanými ornamenty byly loni v červnu rozmístěny na celkem devíti místech Nového Města. Čestmír Suška je známý právě svými monumentálními ocelovými díly, které vznikají recyklací velkých průmyslových nádrží, například pivních tanků, vápenných sil a podobných objektů.
Výstava netypických monumentů ve veřejném pros[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toru, která byla naplánována tak, aby obsáhla všechna roční období, okamžitě po instalaci zaujala veřejnost. Některým lidem se umělecká díla líbí, jiní je dlouhodobě přirovnávají k rezavému železnému šrotu. Suškova tvorba byla loni představena i komplexněji, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to výstavou menších objektů v podkroví Horáckého muzea a rezotisků a kreseb v Horácké galerii.