Rainbow page separator

Ve škole chystají setkání a shánějí bývalé zaměstnance

Pátek, 2. Říjen 2015

2. ZŠ Komenského 2 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Šedesáté výročí otevření budovy školy v letošním roce oslavuje základní škola v Komenského ulici 2. Při této příležitosti se v úterý 27. října v 17 hodin ve škole uskuteční setkání bývalých a současných pracovníků tohoto vzdělávacího zařízení. Ti stávající proto žádají své bývalé kolegy o potvrzení účasti na společném setkání, případně o předání výzvy dalším kolegům, kteří ve žďárské základní škole působili. Účast je možné potvrdit telefonicky, prostřednictvím e-mailu, případně osobně.
Škola, pro kterou se ve městě vžilo označení „dvojka“, byla otevřena v roce 1955. Se zprovozněním a následným rozvojem firmy ŽĎAS se začal výrazně zvyšovat počet obyvatel Žďáru a jediná škola na náměstí tak dětem nestačila. Proto bylo rozhodnuto o stavbě nové školy na Ptáčkově kopci (později sídliště zvané Stalingrad). Školní budova byla slavnostně otevřena 31. října 1955, tehdy šlo o jedenáctiletou střední školu, takže se tam i maturovalo.
Nyní do základní školy v Komenského ulici 2 chodí 467 dětí, stará se o ně 27 učitelů, tři vychovatelky v družině, tři asistentky a deset provozních zaměstnanců. Historicky nejpočetnější na žáky byl školní rok 1961-62, kdy školu navštěvovalo dohromady 1264 dětí v celkem 39 třídách – z toho bylo sedm prvních tříd s celkem 180 žáky. Takové množství školáků se však učilo nejen v prostorách budovy, ale i mimo ni.